Storitve
Kleparska dela
- izdelava strešnih kritin iz ravne pločevine (aluminij, baker, cinkotid, rheinzing,..),

- izdelava vseh vrst pločevinastih obrob, snegolovi,

- strešni žlebovi in odtočne cevi,

- strešna okna, izdelava frčad …
Na spodnjih slikah predstavljamo nekaj objektov, kjer smo opravljali kleparska dela...
NLB
Primer pravilne izdelave nosilcev bakrenih odtocnih cevi
Stanovanjski objekt v Ljubljani
Izdelava vseh kleparski del/izdelkov...
Stanovanjski objekt v Ljubljani
Izdelava vseh kleparski del/izdelkov...
Arhiv Slovenije Ljubljana
Opravljene vse kleparske storitve...
Arhiv Slovenije Ljubljana
Arhiv Slovenije Ljubljana
Centromerkur
Izdelava okenskih polic...
Centromerkur
Obnova pločevine na strehi
Centromerkur
Centromerkur
Kleparska dela
Privat hiša, Vransko
Privat hiša, Vransko
Nebotičnik
Pred izdelavo polic...
Nebotičnik
Nebotičnik
Nebotičnik
...in po izdelavi okenskih polic
Kompas Ljubljana
Stanovanjska hiša v Italiji
Fasada iz fasadnih panelov...
Stanovanjska hiša v Italiji
...fasadni paneli